ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Изграждане на окачени тавани и структурна кабелна система в сградите на Ректорат 1, Ректорат 2 и ТЕЛЕЦ, текущ ремонт на вентилационна и климатична инсталация в сградата на Ректорат 1, при МУ – Плевен

 

00282-2019-0016/16.12.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 949401 и обявление ID 949418 на 16.12.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 16.12.2019 год.

 

Документация.

Дата: 16.12.2019 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 21.01.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Дата: 21.01.2020 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 24.01.2020 год.

 

Протокол за утвърждаване.

Дата: 27.01.2020 год.

 

Решение.

Дата: 28.01.2020 год.

 

Обявление за възлагане на договор за обществена поръчка с ID 963197.

Дата: 05.03.2020 год.

 

Договор за обществена поръчка.

Дата: 05.03.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 995545.

Дата: 30.09.2020 год.