ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Извършване на писмени специализирани официални преводи за нуждите на Медицински университет - Плевен“

 

00282-2019-0017/17.12.2019 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 949681 и обявление ID 949679 на 17.12.2019 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 17.12.2019 год.

 

Документация.

Дата: 17.12.2019 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 08.01.2020 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 14.01.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Дата: 14.01.2020 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 21.01.2020 год.

 

Протокол част 3.

Дата: 03.02.2020 год.

 

Протокол за утвърждаване.

Дата: 03.02.2020 год.

 

Решение.

Дата: 03.02.2020 год.

 

Обявление за възлагане на договор за обществена поръчка с ID 963183.

Дата: 05.03.2020 год.

 

Договор за обществена поръчка.

Дата: 05.03.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор.

Дата: 27.02.2023 год.