Открита процедура с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 956403 и обявление ID 956434 на 28.01.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 28.01.2020 год.

 

Документация.

Дата: 28.01.2020 год.

 

Протокол част първа.

Дата: 08.06.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 24.06.2020 г. от 09:30 ч. в сграда на Медицински университет – Плевен, „Ректорат 1“, ул. „Климент Охридски“ №1, гр. Плевен, зала „Хипократ“.

Дата: 19.06.2020 год.

 

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 01.07.2020 г. от 10:00 ч. в зала "Хипократ" в сграда на Медицински университет – Плевен.

Съобщение.

Дата: 26.06.2020 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Дата: 06.07.2020 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 20.08.2020 год.

 

Приложение 1.

Дата: 20.08.2020 год.

 

Приложение 2.

Дата: 20.08.2020 год.

 

Приложение 3.

Дата: 20.08.2020 год.

 

Приложение 4.

Дата: 20.08.2020 год.

 

Приложение 5.

Дата: 20.08.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка №991108.

Дата: 20.08.2020 год.

Обявление за приключване на договор.

Дата: 20.01.2023 год.