Публично състезание с предмет: Доставка и монтаж на разширение и надграждане на комплексна система за обучение чрез 360 градусово наблюдение във виртуална реалност на хирургия и медицински манипулации за нуждите на Му-Плевен

 00282-2020-0012/ 05.06.2020 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 980763 и обявление ID 980776 на 05.06.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 05.06.2020 год.

 

Документация.

Дата: 05.06.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 08.09.2020 год.

 

Протокол част първа.

Дата: 23.09.2020 год.

 

Протокол част втора.

Дата: 23.09.2020 год.

 

Протокол - Утвърдителен.

Дата: 23.09.2020 год.

 

Решение за избор на изпълнител.

Дата: 23.09.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 998436.

Дата: 28.10.2020 год.

 

Договор №21.

Дата: 28.10.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №21.

Дата: 28.10.2020 год.

 

Приложение 2 към Договор №21.

Дата: 28.10.2020 год.

 

Приложение 3 към Договор №21.

Дата: 28.10.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 1014737.

Дата: 16.06.2021 год.