Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на МУ-Плевен

02-ОБ/22.02.2018 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9073192 на 22.02.2018 г.

 

Документи валидни до 01.03.2018 год. вкл.

Дата: 22.02.2018 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти валидна до 06.03.2018 год.

Дата: 01.03.2018 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 16.03.2018 год.

 

Договор и приложениeтo към тях.

Дата: 02.04.2018 год.