ПРЕКРАТЕНА !!! Публично състезание с предмет: Доставка на компютри, монитори, принтери,скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет – Плевен

ПРЕКРАТЕНА !!! 

 

2-ПС / 03.10.2016 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 751306 и обявление ID 751307 на 03.10.2016 г.

 

Решение и обявление

Дата: 03.10.2016 год.

 

Документация валидна до 26.10.2016 год. вкл.

Дата: 03.10.2016 год.

 

Решение за прекратяване на процедурата.

Дата: 19.10.2016 год.

 

Обявление за прекратяване на процедурата.

Дата: 02.11.2016 год.