ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ПС “Видима”–гр. Априлци (кв. Видима, ул. „Младост”) при МУ-Плевен

 1-ПД

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 787306 на 16.05.2017 г.

Решение.

Дата: 16.05.2017 год.

 

Договор и Общи условия.

Дата: 27.06.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 27.06.2017 год.