Пряко договаряне: Охрана на обекти на Медицински университет – Плевен

1-ПД/12.02.2018 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 829460 на 12.02.2018 г.

 

Решение.

Дата: 12.02.2018 год.

 

Документи.

Дата: 12.02.2018 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 29.03.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 02.05.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 02.05.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 989298.

Дата: 29.07.2020 год.