ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и доокомплектовка към него, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 954687 и обявление ID 954661 на 20.01.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 20.01.2020 год.

 

Документация.

Дата: 20.01.2020 год.

 

Въпроси и отговори.

Дата: 24.01.2020 год.

 

Информация по обжалването.

Дата: 24.02.2020 год.

 

На 26.05.2020 г. в 09:30 часа в зала №106 на Ректорат 1 при МУ-Плевен ще се отворят  и обявят ценовите предложения на допуснатите участници в открита  процедура с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и доокомплектовка към него, и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции" .

Дата: 15.05.2020 год.

 

Протокол част първа.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Протокол част втора.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Протокол част трета.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Доклад.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Решение за избор на изпълнител.

Дата: 28.05.2020 год.

 

Договор № 8 по обособена позиция №2 .

Дата: 23.06.2020 год.

Приложение 1 към Договор № 8 по обособена позиция №2 .

Дата: 23.06.2020 год.

Приложение 2 към Договор № 8 по обособена позиция №2 .

Дата: 23.06.2020 год.

 

Договор № 9 по обособена позиция №3 .

Дата: 23.06.2020 год.

Приложение 1 към Договор № 9 по обособена позиция №3 .

Дата: 23.06.2020 год.

Приложение 2 към Договор № 9 по обособена позиция №3 .

Дата: 23.06.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 985082.

Дата: 23.06.2020 год.

 

Договор №10 по обособена позиция №1.

Дата: 03.08.2020 год.

Приложение 1 към Договор № 10 по обособена позиция №1 .

Дата: 03.08.2020 год.

Приложение 2 към Договор № 10 по обособена позиция №1 .

Дата: 03.08.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 989428.

Дата: 03.08.2020 год.

 

Обявление за приключване на д-р №8 по ОП2 с ID 997867.

Дата: 22.10.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №10 с ID 1000319.

Дата: 23.11.2020 год.

 

Обявление за приключване на д-р по ОП №3 с ID 1002546.

Дата: 16.12.2020 год.