Пряко договаряне: Охрана на обекти на Медицински университет - Плевен

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 962735 на 02.03.2020 г.

 

Решение.

Дата: 02.03.2020 год.

 

Документи.

Дата: 02.03.2020 год.

 

Доклад.

Дата: 01.04.2020 год.

 

Протокол част 1.

Дата: 01.04.2020 год.

 

Протокол част 2.

Дата: 01.04.2020 год.

 

Протокол част 3.

Дата: 01.04.2020 год.

 

Протокол за класиране.

Дата: 01.04.2020 год.

 

Решение за класиране.

Дата: 01.04.2020 год.

 

Обявление за възлагане на обществена поръчка с ID 977705.

Дата: 18.05.2020 год.

 

Договор с приложенията към него.

Дата: 18.05.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор с ID 1034700.

Дата: 31.05.2022 год.