Изработване, доставка /периодична/ и монтаж на мебели за обзавеждане на зали и кабинети, по предварителна заявка за нуждите на МУ-Плевен.

03-ПП/27.01.2015 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с ID 9038376 на 27.01.2015 г.

Документи, валидни до 05.02.2015 г. включително.

Дата: 27.01.2015 год.

Протокол от работата на комисията.

Дата: 17.02.2015 год.

Договор и приложенията към него.

Дата: 27.02.2015 год.

 

На осн. чл. 6, ал.1 от договора, същият е приключил на 31.12.2015 г.

Дата: 04.01.2016 год.

 

Плащане - Създадено на 04 Май 2015

Плащане - Създадено на 03 Юни 2015

Плащане - Създадено на 03 Юли 2015

Плащане - Създадено на 17 Август 2015

Плащане - Създадено на 02 Октомври 2015

Плащане - Създадено на 03 Ноември 2015

Плащане - Създадено на 02 Декември 2015

Плащане - Създадено на 30 Декември 2015