На осн. чл.6 от договора, същият е приключил на 14.06.2015 г.

 На осн. чл.6 от договора, същият е приключил на 14.06.2015 г.