Гаранции-освобождаване

Гаранции за изпълнение на ”Веселин Балев” ЕООД - гр. Плевен е освободена на 16.06.2015 г. на осн. чл. 21, ал.3 от договора