Доставка на микроскопска техника за нуждите на научно-преподавателската и научноизследователската работа при Медицински университет-Плевен.

 

02-ОБ Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9064104 на 10.05.2017 г.

Документи валидни до 17.05.2017 год. вкл.

Дата: 10.05.2017 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти валидна до 22.05.2017 г.

Дата: 18.05.2017 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 01.06.2017 год.

 

Договор и приложениeтo към тях.

Дата: 28.06.2017 год.