Доставка на микроскопска техника за обучение на студенти за нуждите на Факултет по „Фармация“ при МУ-Плевен

01-ОБ/10.01.2018 г.

Публикувана информация на ел. страница на РОП с ID 9072097 на 10.01.2018 г.

 

Документи валидни до 17.01.2018 год. вкл.

Дата: 10.01.2018 год.

 

Информация за удължаване срока за получаване на оферти валидна до 22.01.2018 год. вкл.

Дата: 17.01.2018 год.

 

Протокол от работата на комисията.

Дата: 29.01.2018 год.

 

Договор и приложението към него.

Дата: 09.02.2018 год.