Проект "Строително-ремонтни и монтажни работи на..." Съфинансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013