Учебна литература

ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5

РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

„Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика“
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Д-р Ваня Недкова-Миланова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-259-2

Традиционни и иновативни практики в медицинската козметик

„Традиционни и иновативни практики в медицинската козметик“
Автори: Данелина Вачева Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-260-8

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА

„ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д-р Цветан Валентинов Соколов, д-р Манчо Вихрев Ковачев, д-р Христо Гигов
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-263-9

INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY

„INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-264-6

CHEMISTRY Questions & Answers Handbook

„CHEMISTRY Questions & Answers Handbook“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-268-4

Инструментални МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ

„Инструментални МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ“
Автори: проф. Данка Обрешкова, дм, дфн
маг. фарм. Стефка Иванова, дф
Александър Пъшев
Мартин Шарков
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-270-7

ЕКГ наръчник за студенти по медицина

„ЕКГ наръчник за студенти по медицина“
Автори: Доц. д-р Надя Станчева, дм.
Д-р Константин Господинов, дм.
Проф. д-р Снежана Тишева, дмн.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-271-4

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

„ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина“
Автори: Ангелина Стоянова
Светла Асенова
Нина Иванова
Полина Градинарова
Ина Йотковска
Албена Танчева
Сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-272-1

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 клас ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА и фармация

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 клас ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА и фармация“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б.,
Александър Божидаров Блажев,
Петя Василева Драгомирова,
Калина Стефчева Илиева,
Катя Георгиева Ралчева,
Лидия Петрова Трифонова,д.б.
Даниела Петрова Клисарова, д.б.
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-273-8