Учебна литература

Аспекти на мамарната морфология и патология

“АСПЕКТИ НА МАМАРНАТА МОРФОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ” – основни правила и проблеми в клинико-морфологичната проктика
Авторски колектив под редакцията на: проф. д-р Т. Делийски , дмн, доц. др- С. Поповска, дм
първо издание, 95 стр., Формат А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-114-4

Патологична анатомия

“ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ” – учебникза студенти от специалностите медицинска сестра,
акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.
Авторски колектив: доц. др- С. Поповска, дм, д-р Т. Бетова, д-р П. Маринова
първо издание, 100 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-115-1

Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти

“ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ” – Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Авторски колектив: доц. д-р Н. Тоцев, дмнН. Михайлова, С. Габърска
първо издание, 79 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-117-5

Вътрешни болести – ІІ издание

“Вътрешни болести”- ръководство
за медицинските колежи – ІІ издание
доц. д-р В. Тодоров, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-065-4
ISBN 13:- 978-954-756-065-9

Учебник по очни болести

“УЧЕБНИК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ” – учебник за студенти в  специалностите медицински сестри и акушерки
Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Ч. Балабанов, дм
първо издание, 82 стр., Формат А4, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-120-5

Справочник за здравни грижи - технически фишове

“СПРАВОЧНИК ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ”- технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Авториски колектив под редакцията на: проф. д-.р Д. Стойков, дмн
Второ преработено и допълнено издание, 249 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-121-2

Биофизика - Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка

“БИОФИЗИКА. Ръководство за лабораторни упражнения и работна тетрадка”

Проф. М. Александрова и Мони Магрисо

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-149-6

Компендиум по бизнес етика

“КОМПЕНДИУМ ПО БИЗНЕС ЕТИКА”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-151-9

Ethical decision-making in health care

“Ethical decision-making in health care”

Доц. д-р С. Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-154-0

Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека

“Физически фактори – оценка на експозицията и риска за човека”

доц. Мишел Израел, дм

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-162-5

Титанов диоксид в лабораторията и медицината

“Титанов диоксид в лабораторията и медицината”

доц. А. Стоянова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-165-6

Обща медицина. теоретични основи

“Обща медицина. теоретични основи”

Под редакцията на доц. Цв. Валентинова

Учебник за студенти по медицина и специализанти по Обща медицина

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-166-3

Лабораторна техника и апаратура

“Лабораторна техника и апаратура”

доц. д-р А. Русева

учебник за спстуденти от спец. «Медицински лаборант»

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-168-7

Medical Physics

“Medical Physics”

Проф. М. Александрова, дм

Учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-169-4

Практическо ръководство по химия

“ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ХИМИЯ”
Автори: доц. Ангелина Стоянова, доц. Мария Ангелова
първо издание, 297 стр., Формат 170/240, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-104-5

Introduction to inorganic chemistry

 

“Introduction to inorganic chemistry”- for students of the English language preparatory course
Автори: доц. Емил Рачин, дхн
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-076-5

Биомедицинска физика

“Биомедицинска физика”

Проф. П. Бочев

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-174-8

Social medicine. basic course

“Social medicine. basic course”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-176-2

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 8 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 8 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-160-1

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 9 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 9 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-161-8

Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация – 10 клас

“Сборник с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация” – 10 клас

Авторски колектив - сектор «Биологи»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-177-9

Примерни тестови въпроси по химия за кандидат-студенти

“Примерни  тестови въпроси по химия за кандидат-студенти”

Авторски колектив - сектор «Химия»

Сборник за кандидат-студенти

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-178-6

Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става

“Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става”

Доц. Мая Кръстанова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-179-3

Социална медицина – пето издание

“Социална медицина” – пето издание

Доц. д-р Гена Грънчарова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-180-9

Биоетика

“Биоетика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-184-7

Наръчник по медицинска етика

“Наръчник по медицинска етика”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

Учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-185-4

Reading in Bioethics

“Reading in Bioethics”

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-186-1

Хигиена на храненето - Второ преработено и допълнено издание

“Хигиена на храненето”, Второ преработено и допълнено издание

доц. д-р Р. Еникова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-188-4

Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми

“Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми”

доц. д-р К. Ковачева, дм

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-189-2

Кистозни болести на бъбреците

“Кистозни болести на бъбреците”

проф. д-р В. Тодоров

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-190-8

Biophysics Practice Book

“Biophysics Practice Book”

Проф. Маргарита Александрова

учубно пособие за англоезично обучение

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-191-5

Икономика на здравеопазването

“Икономика на здравеопазването”

доц. Надя Велева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-194-6

Управление на времето

“Управление на времето”

доц. Макрета Драганова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-195-3

Недоносеност – факти и предизвикателства

“Недоносеност – факти и предизвикателства”

доц. д-р Марела Камбурова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-196-0

Теория на възпитаонието и дидактика

“Теория на възпитаонието и дидактика”

доц. Искра Петкова

учебно пособие

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-197-7

Промоция на здравето в училище

“Промоция на здравето в училище”

доц. д-р Стела Георгиева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-198-4

Управление на здравните грижи

“Управление на здравните грижи”

Трето преработено и допълнено издание

доц. д-р Г. Грънчарова и доц. Макрета Драганова

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-200-4

Оперативна, обща и специална хирургия

“ОПЕРАТИВНА, ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ХИРУРГИЯ”

Под редакцията на проф. Д-р Т. делийски

учебник

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-201-1

Основи на социалната работа

“ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА”
Автор проф. Начко Радев
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-204-2