Учебна литература

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕБНО-КЛИНИЧНА ПРАКТИКА ПО ЕРГОТЕРАПИЯ

Автор доц. д-р Данелина Вачева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-212-7

ANAESTHESIOLOGY

Автор: проф. д-р Радко Радев, д.м.н.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-210-3

ТЕСТОВЕ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Боряна Русева, д.м.

Учебно помагало

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-205-9

ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ

„ТЕХНИКА НА РЕНТГЕНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ПРОТОКОЛИ ЗА РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ“
Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика
Автори: Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м., Нина Кирилова Михайлова, Силвия Любанова Габърска
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-256-8

ЛЕЧЕБЕН, КОЗМЕТИЧЕН И АПАРАТЕН МАСАЖ

„ЛЕЧЕБЕН, КОЗМЕТИЧЕН И АПАРАТЕН МАСАЖ“
Автори: Данелина Вачева, Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-253-0

НЕВРОХИРУРГИЯ

„НЕВРОХИРУРГИЯ“
Автори: Доц. д-р Илия В. Вълков, д.м., д-р Младен Е. Овчаров
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-249-3

ВЪЗЛООБРАЗУВАНЕ В ХИРУРГИЯТА

„ВЪЗЛООБРАЗУВАНЕ В ХИРУРГИЯТА“
Автори: Д-р Мартин Караманлиев, Проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н., Доц. д-р Добромир Димитров, д.м., Д-р Цветомир Иванов, д.м. Д-р Васил Нанев, Д-р Геновева Вълчева, Д-р Ивелина Петрова, Д-р Цанко Йоцов, Д-р Васил Нейков
Учебна книга
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-246-2

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

„МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА“
РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ И РАБОТНА ТЕТРАДКА
Автор: Проф. Маргарита Александрова, д.б.н.
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-245-5

ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ

„ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ УМЕНИЯ, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ“
Автор: Данелина Вачева
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-242-4

Икономика на здравеопазването

„Икономика на здравеопазването“
Автори: проф. Тони Веков, Петко Салчев Надя Велева, Славейко Джамбазов, Пенка Стефанова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-241-7