Учебна литература

ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА В МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

Автори: Доц. д-р Нина Михайлова, д.м. и Доц. Данелина Вачева, д.м.

Учебно ръководство

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-233-2

УЧЕБНИК ПО ПАТОАНАТОМИЯ

Под редакцията на: Проф. д-р С. Поповска, дмн

Доц. д-р Е. Маринов, дм

Учебник за студенти от специалност „Фармация“

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-236-3

ПРИЧИНИТЕЛИ НА АНАЕРОБНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – КРАТКА МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Под редакцията на: Проф. д-р Радко Радев, д.м.н

Книга

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-230-1

ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ

Под редакцията на: Акад. Д-р Дамян Дамянов, д.м.н.

                                   Проф. д-р Димитър Стойков, д.м.н

Книга - доклади

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-229-5

INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS

Част 2

Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.

Учебник на английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-227-1

INFECTIOUS DISEASES TEXT BOOK FOR MEDICAL STUDENTS

Част 1

Автор: Доц. Д-р Галя Ганчева, д.м.

Учебник на английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-226-4

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

Авторски колектив,  под редакцията на: Доц. д-р Христина Хиткова, д.м.

Учебно ръководство

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-219-6

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

Автори: Проф. Д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.; доц. д-р Гена Грънчарова, д.м.

Учебник

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-216-5

NEUROSURGERY the most frequent pathologies

Авторски колектив под редакцията на: доц. д-р Илия Вълков, д.м.

Учебник на Английски език

Първо издание

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 978-954-756-213-4