Монографии

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ

„КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ“
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, дм
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-277-6

УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК

„УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК“
Автори: Ирена Йорданова Стоилова.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-276-9

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ

„ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ“
Автори: д-р Младен Евтимов Овчаров д.м.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-269-1

Пневмококови инфекции на централната нервна система

„Пневмококови инфекции на централната нервна система“
Автори: Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м.н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-265-3

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

„КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК“
Автори: Нина Михайлова
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-262-2

УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

„УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев д. м. н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-261-5

ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5

ФАРМАКОГНОЗИЯ – I ЧАСТ

„ФАРМАКОГНОЗИЯ – I ЧАСТ” Учебна тетрадка – протокол за студенти по фармация
Автори: проф. Стeфан Николов, д.ф.н.
доц. Мая Йотова, д.ф.
ас. Галина Дякова, маг. фарм.
ас. Дора Трифонова, д.бт.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-278-3

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б., Петя Василева Драгомирова, Александър Божидаров Блажев, Калина Стефчева Илиева, Катя Георгиева Ралчева, Лидия Петрова Трифонова, д.б., Даниела Петрова Клисарова, д.б.,
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-275-2

ECG Handbook for medical students

„ECG Handbook for medical students“
Автори: Nadya Stancheva, MD,PhD;
Snezhana Tisheva, MD, DSc
Konstantin Gospodinov, MD, PhD
Учебно пособие
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-274-5