Терапевтично проблемни ентерококи - монография

Терапевтично проблемни ентерококи - монография

“ТЕРАПЕВТИЧНО ПРОБЛЕМНИ ЕНТЕРОКОКИ”  - монография
Автор: доц. д-р Мария Средкова, дм
първо издание, 279 стр., формат 17/240
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-111-3


Анотация:
Като цялостен завършен труд монографията на доц. д-р Мария Средкова дм представлява полезно научно четиво предназначено за микробиолози и клиницисти, които използват антибиотиците за лечение на инфекции, особено инфекции придобити вследствие на медицинско обслужване.  Микробиолозите могат да почерпят от богатия й опит в лабораторната диагностика и особено от обсъжданите методи за определяне на лекарствената резистентност. Клиницистите ще разберат от монографията кои са предпоставките за тези инфекции, каква е тяхната честота и какви изисквания могат да имат към микробиологичната лаборатория и най-важното, как след микробиологично изследване да лекуват по най-добрия начин пациентите с тези инфекции.