Монографии

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ

„КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ“
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, дм
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-277-6

УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК

„УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК“
Автори: Ирена Йорданова Стоилова.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-276-9

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ

„ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ“
Автори: д-р Младен Евтимов Овчаров д.м.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-269-1

Пневмококови инфекции на централната нервна система

„Пневмококови инфекции на централната нервна система“
Автори: Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м.н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-265-3

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

„КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК“
Автори: Нина Михайлова
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-262-2

УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

„УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев д. м. н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-261-5

ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5

ФАРМАКОГНОЗИЯ – I ЧАСТ

„ФАРМАКОГНОЗИЯ – I ЧАСТ” Учебна тетрадка – протокол за студенти по фармация
Автори: проф. Стeфан Николов, д.ф.н.
доц. Мая Йотова, д.ф.
ас. Галина Дякова, маг. фарм.
ас. Дора Трифонова, д.бт.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-278-3

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б., Петя Василева Драгомирова, Александър Божидаров Блажев, Калина Стефчева Илиева, Катя Георгиева Ралчева, Лидия Петрова Трифонова, д.б., Даниела Петрова Клисарова, д.б.,
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-275-2

ECG Handbook for medical students

„ECG Handbook for medical students“
Автори: Nadya Stancheva, MD,PhD;
Snezhana Tisheva, MD, DSc
Konstantin Gospodinov, MD, PhD
Учебно пособие
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-274-5

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б., Александър Божидаров Блажев, Петя Василева Драгомирова, Калина Стефчева Илиева, Катя Георгиева Ралчева, Лидия Петрова Трифонова,д.б., Даниела Петрова Клисарова, д.б.
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-273-8

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

„ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина“
Автори: Ангелина Стоянова, Светла Асенова, Нина Иванова, Полина Градинарова, Ина Йотковска, Албена Танчева
Сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-272-1

ЕКГ наръчник за студенти по медицина

„ЕКГ наръчник за студенти по медицина“
Автори: Доц. д-р Надя Станчева, дм.
Д-р Константин Господинов, дм.
Проф. д-р Снежана Тишева, дмн.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-271-4

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ

„ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ“
Автори: проф. Данка Обрешкова, дм, дфн
маг. фарм. Стефка Иванова, дф
Александър Пъшев
Мартин Шарков
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-270-7

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ

„ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ“
Автори: д-р Младен Евтимов Овчаров д.м.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-269-1

CHEMISTRY Questions & Answers Handbook

„CHEMISTRY Questions & Answers Handbook“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-268-4

ДЕВЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

„ДЕВЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“
28 - 29 октомври 2021 г.
гр. Плевен
Автори:
Сборник доклади
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-266-0

Пневмококови инфекции на централната нервна система

„Пневмококови инфекции на централната нервна система“
Автори: Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м.н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-265-3

INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY

„INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-264-6

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА

„ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д-р Цветан Валентинов Соколов, д-р Манчо Вихрев Ковачев, д-р Христо Гигов
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-263-9

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

„КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК“
Автори: Нина Михайлова
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-262-2

УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

„УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев д. м. н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-261-5

ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В МЕДИЦИНСКАТА КОЗМЕТИКА

„ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В МЕДИЦИНСКАТА КОЗМЕТИКА“
Автори: Данелина Вачева Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-260-8

РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

"РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА"
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Д-р Ваня Недкова-Миланова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-259-2

ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5

ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –ПОГЛЕД НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА

„ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –ПОГЛЕД НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА”
монография
Автор: Д-р Маргарита Влахова, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-257-8

СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ

„СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ”
монография
Автор: Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-255-4

ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗА – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ

„ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗА – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ”
монография
Автор: Доц. д-р Галя Иванова Ганчева, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-247-9

Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник

„Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник”
монография
Автор: Нина Михайлова, д.п.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-244-8

Колоректален карцином, усложнен с малигнена чревна обструкция

„Колоректален карцином, усложнен с малигнена чревна обструкция”
Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники
монография
Автор: Доц. д-р Сергей Илиев
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-243-1

Съдебномедицински аспекти на студовата травма

“СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СТУДОВАТА ТРАВМА“ - монография
Автор: д-р Сергей Деянов
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-240-0

Функционално възстановяване след мекотъканни травми в глезенноходилния комплекс

“ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД МЕКОТЪКАННИ ТРАВМИ В ГЛЕЗЕННОХОДИЛНИЯ КОМПЛЕКС“ - монография
Автор: Доц. д-р Нина Михайлова, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-239-4

ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона

“ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона“ - монография
Автор: Проф. д-р Чавдар Балабанов, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-238-7

УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми

“УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми“ - монография
Автор: Доц. д-р Ваня Бирданова, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-235-6

Левкоцити и острофазни белтъци – маркери на възпалението при критично болни пациенти в реанимация

“ЛЕВКОЦИТИ И ОСТРОФАЗНИ БЕЛТЪЦИ – МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ В РЕАНИМАЦИЯ“ - монография
Автор: Проф. д-р Радко Радев, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-231-8

ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти

“ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти“- монография
Автор: Доц. д-р Аделаида Русева, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-224-0

Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение

“Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение” - монография
Автор: Проф. д-р Регина Комса-Пенкова, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-218-9

Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи

“Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи” - монография
Автор: Валентина Попова
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ХРИСТИНА ХИТКОВА
Владимир Попов
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-217-2

Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата

“Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата” - монография
Автор: Доц. Д-р Анелия Димитрова, д.м
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-215-8

Остър панкреатит

“ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ” - монография
Автор проф. д-р Димитър Стойков
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-207-3

Промоция на здравето в училище

“ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В УЧИЛИЩЕ” - монография
Автор: Доц. Д-р Стела георгиева, д.м
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-198-4

Етмоидити

 

“Етмоидити” - монография
Автор доц. д-р Ив. Радев
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-008-5

Биопсия на сентинелни лимфни възли

 

“Биопсия на сентинелни лимфни възли”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-023-9

Манганът в медицината и аналитичната химия

 

“Манганът в медицината и аналитичната химия”
Доц. д-р К. Мутафчиев
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-058-1
ISBN 13:- 978-954-756-058-1

Храна и здраве, но и още нещо

 

“Храна и здраве, но и още нещо”
проф. д-р Н. Мумджиев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-061-1
ISBN 13:- 978-954-756-061-1

ХОСПИСНИ ГРИЖИ - МЕНИДЖМЪНТ И ЕТИКА - Второ преработено издание

 

“Хосписни грижи - мениджмънт и етика”
© д-р Силвия Стоянова Александрова
Второ преработено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-047-6

Епидемичен паротит - монография

“ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ” - монография
Автор: д-р Милена Карчева
Първо издание, 179 стр., А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-100-7

Терапевтично проблемни ентерококи - монография

“ТЕРАПЕВТИЧНО ПРОБЛЕМНИ ЕНТЕРОКОКИ”  - монография
Автор: доц. д-р Мария Средкова, дм
първо издание, 279 стр., формат 17/240
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-111-3

Титанов диоксид в лабораторията и медицината

“Титанов диоксид в лабораторията и медицината”

доц. А. Стоянова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-165-6

Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става

“Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става”

Доц. Мая Кръстанова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-179-3

Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми

“Вродени аномалии. клинико-дисморфологични и генетични проблеми”

доц. д-р К. Ковачева, дм

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-189-2

Кистозни болести на бъбреците

“Кистозни болести на бъбреците”

проф. д-р В. Тодоров

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-190-8

Икономика на здравеопазването

“Икономика на здравеопазването”

доц. Надя Велева

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-194-6

Управление на времето

“Управление на времето”

доц. Макрета Драганова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-195-3

Недоносеност – факти и предизвикателства

“Недоносеност – факти и предизвикателства”

доц. д-р Марела Камбурова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-196-0