ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5