УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

„УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев д. м. н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-261-5

Анотация:
Целта на монографията е кратка и ясно формулирана: Да се изготви диагностично-терапевтичен алгоритъм при лечението но периферни нервни увреди и проблематични нервни увреди. Монографията представлява обобщен съвременен опит и компететно разработване на проблемите на префирените нервни увреди. Представеният общ материал както и собственият опит са едно изключително ценно практическо помагало за работещите в тази област специалисти, както и изграждане на професионални умения на младите специалисти.