КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ

„КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ“
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, дм
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-277-6

Анотация:
Във връзка с това, в настоящия материал са разгледани значението и основните принципи на ефективната медицинска комуникация в общата медицинска практика. Специално внимание е обърнато на някои проблемни моменти в тази комуникация – причините за неуспеха на консултацията в общата практика и подхода на лекаря, работещ в тази практика към трудните за общуване пациенти. Представено е мнението на общопрактикуващите лекари по тези въпроси. Обсъден е опитът в преподаването и обучението по комуникативни умения в другите страни, нашият собствен, макар и кратък, но пионерски за страната, опит в тази сфера, съпроводен с мнението на студентите по медицина от различни курсове, по отношение на тяхното обучение по комуникативни умения като свободноизбираема дисциплина, преподавана в МУ-Плевен в специалност „Медицина“ без прекъсване от учебната 2007/2008г. до момента.