Монографии

СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ

„СБОРНИК С ТЕСТОВЕ ПО БИОЛОГИЯ 8 КЛАС ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ“
Автори: Милена Атанасова Атанасова, д.б., Александър Божидаров Блажев, Петя Василева Драгомирова, Калина Стефчева Илиева, Катя Георгиева Ралчева, Лидия Петрова Трифонова,д.б., Даниела Петрова Клисарова, д.б.
сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-273-8

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

„ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина“
Автори: Ангелина Стоянова, Светла Асенова, Нина Иванова, Полина Градинарова, Ина Йотковска, Албена Танчева
Сборник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-272-1

ЕКГ наръчник за студенти по медицина

„ЕКГ наръчник за студенти по медицина“
Автори: Доц. д-р Надя Станчева, дм.
Д-р Константин Господинов, дм.
Проф. д-р Снежана Тишева, дмн.
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-271-4

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ

„ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ АНАЛИЗ“
Автори: проф. Данка Обрешкова, дм, дфн
маг. фарм. Стефка Иванова, дф
Александър Пъшев
Мартин Шарков
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-270-7

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ

„ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛНИ ДИСКОВИ ХЕРНИИ“
Автори: д-р Младен Евтимов Овчаров д.м.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-269-1

CHEMISTRY Questions & Answers Handbook

„CHEMISTRY Questions & Answers Handbook“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-268-4

ДЕВЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

„ДЕВЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ“
28 - 29 октомври 2021 г.
гр. Плевен
Автори:
Сборник доклади
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-266-0

Пневмококови инфекции на централната нервна система

„Пневмококови инфекции на централната нервна система“
Автори: Проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м.н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-265-3

INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY

„INTRODUCTION TO ORGANIC CHEMISTRY“
Автори: Проф. Ангелина Стоянова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-264-6

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА

„ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМНИ КОЖНИ РАНИ ПО МЕТОДА НА ОБОГАТЕНА ТРОМБОЦИТНА ПЛАЗМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, д-р Цветан Валентинов Соколов, д-р Манчо Вихрев Ковачев, д-р Христо Гигов
Учебно помагало
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-263-9