Монографии

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

„КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ СЛЕД ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК“
Автори: Нина Михайлова
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-262-2

УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

„УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА“
Автори: Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев д. м. н.
монография
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-261-5

ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В МЕДИЦИНСКАТА КОЗМЕТИКА

„ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В МЕДИЦИНСКАТА КОЗМЕТИКА“
Автори: Данелина Вачева Хрета Аспарухова
Учебник
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-260-8

РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

"РЪКОВОДСТВО ПО КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА"
Автори: Доц. д-р Цветелина Валентинова, д.м.
Д-р Ваня Недкова-Миланова
Учебно ръководство
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-259-2

ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА

„ХЕМОПЕРИТОНЕУМЪТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА“
Автори: Д-р Гергана Василева Тодорова
Проф. д-р Васил Величков Тодоров, д. м. н.
Студия
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-258-5

ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –ПОГЛЕД НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА

„ОСТРО КЪРВЕНЕ ОТ ГОРНИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ –ПОГЛЕД НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА”
монография
Автор: Д-р Маргарита Влахова, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-257-8

СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ

„СЕМЕЙНО ЗДРАВЕ”
монография
Автор: Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-255-4

ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗА – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ

„ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗА – ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ”
монография
Автор: Доц. д-р Галя Иванова Ганчева, д.м.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-247-9

Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник

„Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник”
монография
Автор: Нина Михайлова, д.п.
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-244-8

Колоректален карцином, усложнен с малигнена чревна обструкция

„Колоректален карцином, усложнен с малигнена чревна обструкция”
Онкологична издържаност, тайминг и хирургични техники
монография
Автор: Доц. д-р Сергей Илиев
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-243-1