Монографии

Промоция на здравето в училище

“ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В УЧИЛИЩЕ” - монография
Автор: Доц. Д-р Стела георгиева, д.м
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-198-4

Етмоидити

 

“Етмоидити” - монография
Автор доц. д-р Ив. Радев
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-008-5

Биопсия на сентинелни лимфни възли

 

“Биопсия на сентинелни лимфни възли”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-023-9

Манганът в медицината и аналитичната химия

 

“Манганът в медицината и аналитичната химия”
Доц. д-р К. Мутафчиев
първо издание
©Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-058-1
ISBN 13:- 978-954-756-058-1

Храна и здраве, но и още нещо

 

“Храна и здраве, но и още нещо”
проф. д-р Н. Мумджиев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN 10:- 954-756-061-1
ISBN 13:- 978-954-756-061-1

ХОСПИСНИ ГРИЖИ - МЕНИДЖМЪНТ И ЕТИКА - Второ преработено издание

 

“Хосписни грижи - мениджмънт и етика”
© д-р Силвия Стоянова Александрова
Второ преработено издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2005
ISBN 954-756-047-6

Епидемичен паротит - монография

“ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ” - монография
Автор: д-р Милена Карчева
Първо издание, 179 стр., А5, мека корица
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-100-7

Терапевтично проблемни ентерококи - монография

“ТЕРАПЕВТИЧНО ПРОБЛЕМНИ ЕНТЕРОКОКИ”  - монография
Автор: доц. д-р Мария Средкова, дм
първо издание, 279 стр., формат 17/240
© Издателски център на МУ-Плевен
ISBN: - 954-756-111-3

Титанов диоксид в лабораторията и медицината

“Титанов диоксид в лабораторията и медицината”

доц. А. Стоянова

монография

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-165-6

Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става

“Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става”

Доц. Мая Кръстанова

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-179-3