ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ за студенти по Медицина

Авторски колектив – под редакцията на:  Проф. Ангелина Стоянова, д.х.

Първо издание, 2021

© Издателски център на МУ-Плевен

ISBN 978‐954‐756‐272‐1 

Анотация: Настоящият сборник съдържа 673 тестови въпроси и задачи, съответстващи на лекционния материал и практическите упражнения по химия за студентите от специалност „Медицина“ на Медицински университет-Плевен. Сборникът се състои от две части: Обща и неорганична химия и Органична химия. Въпросите са обединени тематично общо в 20 тематични раздела, съответстващи на одобрената учебна програма съгласно единните държавни изисквания за обучението на студенти по медицина. Въпросите в настоящото учебно помагало са обединени в следните категории – въпроси с по един верен отговор; с два верни отговора; както и въпроси, изискващи кратък отговор. Отговорите на въпросите са поместени в края на сборника. Предложените тестови въпроси и задачи могат да послужат както за проверка на знанията, така и за самоподготовка на студентите за изпита по химия.