Речник на анатомичните имена

Речник на анатомичните имена

 

“Речник на анатомичните имена”
под редакцията на доц. д-р Нана Нарлиева, д.м.
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN - 954-756-032-8

Анотация:

Настоящият речник съдържа 390 анатомични имена, които се срещат най-често в медицинската литература. Те се отнасят към три групи:
Първата група се състои от имената на 243 анатомa станали епоними (имена на учени, първи открили и описали съответната анатомична структура).
Втората група имена не са свързани с епоними, но са на 56 анатомa с големи приноси в анатомията.

Третата група е представена от имената на 91 клиницистa, превърнали се също в епоними, тъй като първи са открили важни анатомични обекти.