Предмет на дейност

 • Чуждоезиково обучение (латински, английски, немски, френски език) за целите на специалностите:
  • „Медицина”
  • „Медицинска сестра”
  • „Акушерка”
  • „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”
  • „Медицински Лаборант”
  • „Ренгенов лаборант”
  • „Социални дейности”
  • „Помощник-фармацевт”
  • „Опазване и контрол на общественото здраве”
 • Българоезиково обучение на студенти етнически българи и чуждестранни студенти за целите на специалност „Медицина”;
 • Чуждоезиково, българоезиково и специализирано обучение в подготвителен курс за целите и потребностите на специалност „Медицина”;
 • Специализирани курсове за студенти, специализанти и лекари за участието им в мобилност по образователни и научни проекти.