Представяне на департамента

Информация за департамента

 

E-mail за връзка с департамента: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Департаментът за езиково и специализирано обучение (ДЕСО) е основно звено в състава на Медицински университет - Плевен. Създаден е на основание чл. 26а, ал. 1 от ЗВО с решение на Академичния съвет при МУ - Плевен, протокол №16/25.09.2006 г.

Предмет на дейност

 • Чуждоезиково обучение (латински, английски, немски, френски език) за целите на специалностите:
  • „Медицина”
  • „Медицинска сестра”
  • „Акушерка”
  • „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”
  • „Медицински Лаборант”
  • „Ренгенов лаборант”
  • „Социални дейности”
  • „Помощник-фармацевт”
  • „Опазване и контрол на общественото здраве”
 • Българоезиково обучение на студенти етнически българи и чуждестранни студенти за целите на специалност „Медицина”;
 • Чуждоезиково, българоезиково и специализирано обучение в подготвителен курс за целите и потребностите на специалност „Медицина”;
 • Специализирани курсове за студенти, специализанти и лекари за участието им в мобилност по образователни и научни проекти.

Образователни цели

 • Основната цел на езиковото обучение в ДЕСО е да задълбочи чуждоезиковата компетентност на студентите и да обезпечи възможността те да могат да водят специализирани дискусии по професионални проблеми, да ползват специализирана литература и да участват в международния научен обмен. Чуждоезиковото обучение се предлага в две форми:
  • задължителноизбираема
  • свободноизбираема или факултативна.
 •  Основната цел на специализираното обучение в подготвителния курс към ДЕСО е усвояването на базовата терминология по биология, химия и физика. Обучението е с продължителност от една година и се реализира на български или английски език съгласно разработени учебни планове и програми. То е съобразено със съответните учебни дисциплини, изучавани в І курс на МУ-Плевен, специалност “Медицина”. Студентите, завършили успешно подготвителния курс получават сертификат, който им позволява да продължат обучението си като студенти в университета.

Материално-техническа база

Департаментът разполага с пет учебни зали и езикова лаборатория. Студентите ползват библиотеката, залите и спортния комплекс на университета. Имат свой доверен лекар в случай на здравни проблеми. Успеваемостта на студентите обучавани в ДЕСО се оценява посредством текущ контрол и семестриален изпит.

Контакти

Медицински Университет – Плевен
ул. „Св. Климент Охридски” №1
гр. Плевен 5800

тел.  064 884 293
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.