Материално-техническа база

Сектор „Латински език” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен /преподавателски кабинет № 276/. Езиковото обучение се провежда в пет учебни зали и един фонетичен кабинет. Учебният процес е обезпечен с аудиоматериали, аудио апаратура и мултимедийна техника.