Учебна дейност

Учебна дейност

 В сектора по латински език се обучават български и чуждестранни студенти при следната организация:

 • Магистърска програма, спец. „Медицина”, БЕО, 60 уч. часа
 • Магистърска програма, спец. „Фармация”,  60 уч. часа
 • Магистърска програма, спец. „Медицина”, АЕО, 60 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска сестра”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Акушерка”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма спец. „Медицински лаборант”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма спец. „Рентгенов лаборант”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Опазване и контрол на общественото здраве”, 30 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Помощник-фармацевти”, 60 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска козметика”, 15 уч. часа
 • Бакалавърска програма, спец. „Социални дейности”, 15 уч. часа