Сектор "Западни езици"

Учебна дейност

В сектора се обучават чуждестранни студенти, специализанти и докторанти при следната организация:
Обучение по английски, френски и немски език:

 • Магистърска програма, спец. „Медицина”, БЕО, 120 уч. часа, разпределени в 4 семестъра
 • Бакалавърска програма, спец. „Медицинска сестра”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
 • Бакалавърска програма, спец. “Акушерка”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
 • Бакалавърска програма, спец. “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
 • Бакалавърска програма, спец. “Медицински лаборант”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
 • Бакалавърска програма, спец. “Рентгенов лаборант”, 60 уч. часа, разпределени в 2 семестъра
 • Специализирани курсове за студенти, специализанти и лекари за участието им в мобилност по проекти

Научно-методическа дейност

 • Разработени са учебни програми, съгласно гореуказаната организация на учебния процес
 • Разработени учебни материали за всеки вид обучение
 • Научни доклади, учебници, помагала /за последните 5 години/:
  • Годишна конференция на АПФЕ в България- 23-25.10.2004 г. – Трявна (Мая Тодорова)
  • Летен университет – 4-12.07.2005г. – Албена (Мая Тодорова)
  • Конференция - Модернизация на образованието чрез НТ октомври 2004г. – София (Мая Тодорова)
  • Семинар „ Организация на събитията и комуникации семинар” – 01-03.04.2006г. – Пловдив (Мая Тодорова)
  • Семинар „ Френският като чужд език” – Френски институт София 24/25.02.2007 г. (Мая Тодорова)
  • Семинар „ Мениджмънт на обучението по френски език” – Октомври 2007 (Мая Тодорова)
  • Семинар „Мениджмънт на обучението по френски език” ІІ част – 18-20.05 Пловдив (Мая Тодорова)
  • Семинар „ Музика в обучението по френски език” 07-10.096.2007г. (Мая Тодорова)
  • Международна научна конференция - Стара Загора 07.08.2007г. (Мая Тодорова)
  • Семинар „Техники и принципи при преподаването на чужд език (английски)” – юни 2006 - В. Търново (Д. Илийчева)
  • Помагало по български език за чуждестранни студенти – “Easy Bulgarian through English for students of Medical Schools and Colleges”, МУ – Плевен, 2006 – (М. Найдова, Я. Цветанова)
  • “Малките” големи цели в обучението по български език като чужд: някои чисто практически аспекти - М. Найдова, Я. Цветанова - Международна лингвистистична конференция “Languages as Means for education, Research and Professional Realization” - -Варна 2004
  • Сюжетът срещу скуката в обучението по чужд език или как да работим в текста - М. Найдова, Я. Цветанова , Международна лингвистистична конференция “Languages as Means for education, Research and Professional Realization” - Варна 2004 г.
  • Взаимодействието познато-непознато в преподаването на език – М. Найдова, Я. Цветанова - Юбилейна научна сесия – СУБ – Варна, 2004 г.
  • Работата с научен текст в обучението на студенти-медици – М. Найдова, Я. Цветанова Юбилейна научна конференция -30 години ВМИ – Плевен, 2004
  • Разширяване на лексикалния запас по латински и английски език на студенти-медици, Янка Цветанова, Милко Цветанов, Сашка Митева, Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен”, Военновъздушни сили, СУБ – клон Плевен – Долна Митрополия , 2009
  • Някои проблеми на специализираното обучение по английски език за студенти по медицина - Янка Цветанова, Милен Върбанов, Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен”, Военновъздушни сили, СУБ – клон Плевен – Долна Митрополия , 2009
  • Подобряване на комуникативните умения на медицински сестри чрез програма за решаване на проблеми за по-добро здраве - Янка Цветанова, Евгения Димитрова, Юбилейна научна сесия на НВУ „Васил Левски”, факултет „Авиационен”, Военновъздушни сили, СУБ – клон Плевен – Долна Митрополия , 2009
  • Публикации в бюлетин “Connections” на Здравна фондация “Драйфус” (Янка Цветанова) (www.dhfglobal.org)
  • Организация и провеждане на семинари и проследяване на работата по проекти по програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” на Здравна фондация “Драйфус” – Ню Йорк, САЩ www.dhfglobal.org www.dhfglobal.org и Фондация “Мрежа за подпомагане на деца” Ню Йорк, САЩ(www.childrenshelpnet.org) (Янка Цветанова)
  • Участие като международен фасилитатор в семинари на Здравна фондация “Драйфус” в Полша (Торун, 2004), Румъния (Бузъу, Фокшани, 2006), Полша (Торун, 2007) (Янка Цветанова)
  • Редакция на материалите в списание Journal of Biomedical Research на МУ – Плевен (Янка Цветанова)

Материално-техническа база

Сектор „Западни езици” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен /преподавателски кабинети: № 281, № 283 и № 307/. Езиковото обучение се провежда в пет учебни зали и един фонетичен кабинет. Учебният процес е обезпечен с аудиоматериали, аудио апаратура и мултимедийна техника.