Материално-техническа база

Сектор „Западни езици” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен /преподавателски кабинети: № 281, № 283 и № 307/. Езиковото обучение се провежда в пет учебни зали и един фонетичен кабинет. Учебният процес е обезпечен с аудиоматериали, аудио апаратура и мултимедийна техника.