Материално-техническа база

Сектор „Български език” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен /преподавателски кабинети № 279 и № 306/. Езиковото обучение се провежда в пет учебни зали и един фонетичен кабинет. Учебният процес е обезпечен с аудиоматериали, аудио апаратура и мултимедийна техника.