Сектор "Български език"

Информация за сектор „Български език”

Сектор „Български език” е обособен през 2006 г., при създаването на ДЕСО. Секторът е представен от 8 щатни преподаватели и 5 преподаватели на хонорар.

     Учебната дейност на преподавателите включва преподаване на български език като чужд на чуждестранни студенти и студенти етнически българи от специалност „Медицина”. Провежда се също интензивно обучение на чуждестранни студенти в подготвителен курс. От 2022 г. се организира и провежда изпит по български език за чуждестранни лекари кандидат-специализанти, граждани на Европейския съюз и Швейцария.

     Преподавателите по български език участват с научни разработки в конференции и научни форуми по съвременен български език и проблемите на чуждоезиковото обучение. Публикациите им са включени в сборници и известни български списания.

Учебна дейност

В сектора по български език се обучават чуждестранни студенти (БЕО и АЕО) при следната организация:

 • Подготвително отделение – 660 часа, разпределени в 2 семестъра.
 • Български език за студенти етнически българи (БЕО) – 120 часа, разпределени в 2 семестъра.
 • Български език за чуждестранни студенти (АЕО) – 510 часа, разпределени в 6 семестъра

Научно-методическа дейност

 • Разработени са учебни програми, съгласно гореуказаната организация на учебния процес.
 • Разработени учебни материали за всеки вид обучение.
 • Научни доклади, учебници, помагала (за последните 5 години):
  • Easy Bulgarian-student’s book, MУ-Плевен, 2006 г.(М.Найдова, Я.Цветанова)
  • Bulgarian for English speakers, изд. Грамма, 2005, редактор А. Бенева.
  • English for Bulgarians, изд. Грамма, 2005, редактор А. Бенева.
  • Business English- a self- study course, Грамма, 2007 г.,А.Бенева, редактор
  • Българско- английски разговорник за САЩ и Канада, Грамма 2008 г.,А.Бенева
  • Сюжетът срещу скуката в обучението по чужд език, или как да работим с текста, 2004 г., Трета международна конференция по чуждоезиково обучение, Медицински университет-Варна (М. Найдова, Я.Цветанова)
  • Малките големи цели в обучението на български език като чужд, 2004 г., Трета международна конференция по чуждоезиково обучение, Медицински университет-Варна (М.Найдова, Я.Цветанова)
  • Работата с научен текст в обучението по език на студенти–медици, 2004 г., Юбилейна научна конференция на Медицински университет – Плевен (М.Найдова, Я.Цветанова)
  • Взаимодействието познато-непознато в преподаването на език, 2004 г., Юбилейна сесия на СУБ-Варна (М.Найдова, Я.Цветанова)
  • Между абсолютното ограничение и абсолютната свобода (Hякои нормативни забрани в български), Стара Загора 2007, Юбилейна научна сесия (М.Найдова, А.Димитрова, М. Тодорова)
  • Номинация за пиесата “Ненавист е в женски род” на Четвъртия национален конкурс за българска драматургия на името на Иван Радоев, април 2007 г. (М. Найдова)
  • Сборник “ Десет”, том 4, Плевен 2007 г. (М. Найдова - публикация на номинираната пиеса в конкурса Иван Радоев)
  • Общуването в Мрежата и обучението по писане - доклад, Пети международен лингвистичен конгрес “Езикът - феномен без граници”, МУ Варна 2008 г. (Мариана Найдова, Мая Тодорова)
  • Електронна публикация. Pomagalo.com, http://search:pomagalo.com(Мариана Найдова, Мая Тодорова)
  • За бавното четене на поезия в часовете по език. Юбилейна конференция на Софийски университет 2008 г. (Мариана Найдова, Мая Тодорова)
  • К. Къндева, В. Цветкова, А. Бенева (редактор). Bulgarian for English Speakers. Плевен, Грамма, 2005. ISBN 954-8805-69-3
  • М. Найдова, Я. Цветанова. Easy Bulgarian through English. ИЦ при МУ – Плевен, 2006
  • Л. Влахова, А. Бенева, В. Кирилова, С. Костова, А. Станева, С. Пенков, М. Мешинска, Е. Маринова, П. Димова, Л. Пиличева, Р. Янева. Български език за чуждестранни студенти по медицина – първа част. ИЦ при МУ – Плевен, 2023. ISBN 978-954-756-319-3

Материално-техническа база

Сектор „Български език” е разположен в Ректорат – 1 на МУ – Плевен (преподавателски кабинети № 279, 215 и 307). Езиковото обучение се провежда в седем учебни зали. Учебният процес е обезпечен с компютри и интернет, в три от залите има мултимедийна техника.