Учебна дейност

В сектора по български език се обучават чуждестранни студенти (БЕО и АЕО) при следната организация:

  • Подготвително отделение – 660 часа, разпределени в 2 семестъра.
  • Български език за студенти етнически българи (БЕО) – 120 часа, разпределени в 2 семестъра.
  • Български език за чуждестранни студенти (АЕО) – 510 часа, разпределени в 6 семестъра