Мисия

Мисията на Факултета по медицина при МУ-Плевен е да задоволява адекватно държавните и обществени потребности от медицински и управленски кадри в здравеопазването, в съответствие с националната стратегия и доктрина за развитие на образованието и здравеопазването и международните стандарти, като запазва и усъвършенства академичната и професионална автономия; да участва в подобряването и поддържането на здравето на населението в региона и страната като:

• осигурява дипломно и следдипломно обучение на студенти, докторанти и специализанти по медицина, отговарящо на най-високите национални и международни стандарти;

• провежда фундаментални и приложни научни изследвания, подкрепящи медицинската практика