Създаване и развитие

Факултетът по медицина е създаден с Постановление № 114 на Министерски съвет от 02.06.2004 г. и с Решение на Народното събрание на Република България от 02.09.2004 г. Той е разкрит на основата на съществуващата от създаването на висшето училище през 1974 г. специалност «Медицина».

Факултетът разполага с висококвалифициран и ерудиран академичен състав - асистенти, доценти и професори с богат професионален и педагогически опит.