Учебна база

Лекциите се изнасят в напълно модернизирани зали с възможност за мултимедийно представяне, а семинарите, практическите и лабораторните упражнения се провеждат с малки групи от 6 до 10 студенти. В централната сграда на МУ - Плевен се намират всички предклинични катедри. Занятията по клиничните дисциплини се провеждат в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в града – УМБАЛ „Георги Стански” - в Първа и Втора клинична база.