Открита процедура с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско настаняване за нуждите на МУ-Плевен.

 006-ОП/28.10.2017 г.

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 811889 и обявление ID 811890 на 30.10.2017 г. 

 

Документация валидна до 04.12.2017 год. вкл.

Дата: 28.10.2017 год.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.10.2017 год.

 

Протоколи от работата на комисията.

Дата: 08.12.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 21.12.2017 г. от 09.30 часа в зала “106” в Ректорат при МУ-Плевен.

Дата: 18.12.2017 год.

 

Съобщение за дата и час за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Дата: 21.12.2017 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 08.01.2018 год.

 

Съобщение до България- Травълбест” ООД-София за неполучено Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка.

Дата: 11.01.2018 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 02.02.2018 год.

 

Обявление за възложена поръчка.

Дата: 02.02.2018 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 17.08.2020 год.