Открита процедура: Доставка, монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на допълнителна хардуерна и софтуерна функционалност на 1/един/ брой комплексна система за дистанционно излъчване на живо, запис и интерактивно възпроизвеждане на стереоскопичен ..

 Открита процедура: Доставка, монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на допълнителна хардуерна и софтуерна функционалност на 1/един/ брой комплексна система за дистанционно излъчване на живо, запис и интерактивно възпроизвеждане на стереоскопичен образ при работа с ендоскопски системи и камери, и обучение на персонал за нуждите на УЕЦЕХ при МУ-Плевен

004-ОП

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 786966 и обявление ID 786967 на 17.05.2017 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 17.05.2017 год.

 

Документация валидна до 22.06.2017 г. вкл.

Дата: 17.05.2017 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения: Ценовите предложения на допуснатите участници ще се отварят и обявят на 04.07.2017 г. от 08.30 часа в зала “Хипократ” в Ректорат 1 при МУ-Плевен.

Дата: 29.06.2017 год.

 

Протоколи и Доклад от работата на комисията, Решение за определяне на изпълнител.

Дата: 06.07.2017 год.

 

Обявление за възложена обществена поръчка.

Дата: 27.07.2017 год.

 

Договор и приложенията към него.

Дата: 27.07.2017 год.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

Дата: 23.11.2017 год.