Открита процедура с предмет: Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4К резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика и обучение на персонал за нуждите на ...

 Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на лапароскопска диагностично оперативна система с възможност за 3D визуализация, 4К резолюция и интраоперативна ултразвукова диагностика и обучение на персонал за нуждите на МУ-Плевен, по обособени позиции

 

Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 968725 и обявление ID 968736 на 30.03.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Документация.

Дата: 30.03.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение.

Дата: 15.04.2020 год.

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2.

Дата: 30.04.2020 год.

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията обявява, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши на 29.06.2020 г. от 09:30 ч. в сграда на Медицински университет - Плевен, „Ректорат 1“, ул. „Климент Охридски*1 №1, гр. Плевен, зала „Хипократ“.

Дата: 24.06.2020 год.

 

Проткол, Решение и Доклад.

Дата: 01.07.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 990181.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Договор №12 по обособена позиция №1.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №12.

Дата: 10.08.2020 год.

 

 

Приложение №2 към Договор №12.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Договор №13 по обособена позиция №2.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №13.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №2 към Договор №13.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Договор №14 по обособена позиция №3.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №14.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №2 към Договор №14.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Договор №15 по обособена позиция №4.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №15.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Приложение №2 към Договор №15.

Дата: 10.08.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №13 с ID 1000318.

Дата: 23.11.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №14 с ID 1001100.

Дата: 01.12.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №15 с ID 1001108.

Дата: 01.12.2020 год.

 

Обявление за приключване на договор №12 с ID 1001615.

Дата: 07.12.2020 год.