Нормативни изисквания

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за развитие на академичния състав в МУ – Плевен, (PL35 – V07 – 27.07.2020)

Правилник за развитие на академичния състав в МУ– Плевен (PL 35 – V05 – 25.09.2017)

 

Процедура и документи за заемане на академична длъжност „главен асистент“:

Процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Документи за конкурс за академична длъжност „главен асистент“

 

Процедура и документи за заемане на академична длъжност „доцент“:

Процедура за заемане на академична длъжност „доцент“

Документи за конкурс за академична длъжност „доцент“

 

Процедура и документи за заемане на академична длъжност „професор“:

Процедура за заемане на академична длъжност „професор“

Документи за конкурс за академична длъжност „професор“