Монографии

Съдебномедицински аспекти на студовата травма

“СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СТУДОВАТА ТРАВМА“ - монография
Автор: д-р Сергей Деянов
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-240-0

Функционално възстановяване след мекотъканни травми в глезенноходилния комплекс

“ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД МЕКОТЪКАННИ ТРАВМИ В ГЛЕЗЕННОХОДИЛНИЯ КОМПЛЕКС“ - монография
Автор: Доц. д-р Нина Михайлова, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-239-4

ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона

“ТУМОРИ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ. Хирургично лечение на туморите на клепачите и периокуларната зона“ - монография
Автор: Проф. д-р Чавдар Балабанов, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-238-7

УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми

“УНИВЕРСИТЕТСКО ХРАНЕНЕ. Съвременни проблеми“ - монография
Автор: Доц. д-р Ваня Бирданова, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-235-6

Левкоцити и острофазни белтъци – маркери на възпалението при критично болни пациенти в реанимация

“ЛЕВКОЦИТИ И ОСТРОФАЗНИ БЕЛТЪЦИ – МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ В РЕАНИМАЦИЯ“ - монография
Автор: Проф. д-р Радко Радев, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-231-8

ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти

“ЧЕРНОДРОБНИ БИОМАРКЕРИ. Лабораторни и клинични аспекти“- монография
Автор: Доц. д-р Аделаида Русева, дм
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-224-0

Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение

“Нов поглед върху ролята на генетичните рискови фактори FVL, FII 20210G>A, PLA1/A2 и PAI-1 4G/5G в патогенезата на тромботични инциденти: структура, функции и значение” - монография
Автор: Проф. д-р Регина Комса-Пенкова, дмн
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-218-9

Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи

“Микробиологични аспекти на медицински значимите ентерококи” - монография
Автор: Валентина Попова
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ХРИСТИНА ХИТКОВА
Владимир Попов
Първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-217-2

Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата

“Участие на матриксните металопротеинази в патогенезата на остеопорозата, артериалната хипертензия и атеросклерозата” - монография
Автор: Доц. Д-р Анелия Димитрова, д.м
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-215-8

Остър панкреатит

“ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ” - монография
Автор проф. д-р Димитър Стойков
Първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 978-954-756-207-3