Публично състезание с предмет: Отпечатване на учебници и други материали на издателски център при МУ-Плевен

 Публикувана на ел. страница на РОП с решение ID 981062 и обявление ID 981064 на 08.06.2020 г.

 

Решение и Обявление.

Дата: 08.06.2020 год.

 

Документация.

Дата: 08.06.2020 год.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Дата: 11.09.2020 год.

 

Протокол част първа.

Дата: 25.09.2020 год.

 

Протокол част втора.

Дата: 25.09.2020 год.

 

Протокол - Утвърдителен.

Дата: 25.09.2020 год.

 

Решение за избор на изпълнител.

Дата: 25.09.2020 год.

 

Обявление за възложена поръчка с ID 998298.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Договор №20.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Приложение №1 към Договор №20.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Приложение №2 към Договор №20.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Приложение №3 към Договор №20.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Приложение №4 към Договор №20.

Дата: 27.10.2020 год.

 

Приложение №5 към Договор №20.

Дата: 27.10.2020 год.

Обявление за приключване на договор.

Дата: 20.01.2023 год.