Учебна литература

Modules for practical exercises in pulmonology

“Modules for practical exercises in pulmonology”
под редакцията на доц. д-р Я. Иванов и д-р В. Андреев
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-013-1

Химия за студенти по медицина

“Химия за студенти по медицина”
доц. инж. Емил Рачин, д.х.н.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-017-4

Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология

“Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология”
проф. д-р Б. Стефанов
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-018-2

Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт

"Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт"
под общата редакция на доц. д-р Т. Делийски, д.м., проф. д-р В. Димитров, д.м.н.
второ издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-019-0

Медицинска статистика

“Медицинска статистика” - учебно пособие
© Доц. д-р Гена Грънчарова, доц. Петкана Христова
Първо издание
Формат 70/100/16
© Издателски център на МУ-Плевен, 2004, 2006
ISBN 954-756-021-2

Помагало по химия за кандидат-студенти

“Помагало по химия за кандидат-студенти”
доц. Е. Рачин
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-022-0

Биопсия на сентинелни лимфни възли

“Биопсия на сентинелни лимфни възли”
доц. д-р Т. Делийски, д.м.
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-023-9

Кожни и венерически болести

“Кожни и венерически болести”
Проф. Н.Златков, д-р С. Вълкова
първо издание
Формат А5
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-024-7

Паразитология

“Паразитология”
доц. д-р Г. Николов, доц. д-р М. Даскалова, ст.ас. д-р М. Атанасова
първо издание
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-026-3

ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение

 

“ДНК анализ. Избрани методи и клиничното им приложение”
под редакцията на доц. Регина-Комса Пенкова
първо издание
Формат А4
© Издателски център на МУ-Плевен,
ISBN- 954-756-030-1